INFORMATION

2017.12.26

読売新聞の取材を受けました。

「マネークリップレクチャー」について読売新聞の取材を受け、2017年12月26日読売新聞(全国版)「生活調べ隊」欄に掲載されました。

「実家便™」協賛企業・団体1

賛助会員